تعبیر خواب بادام - دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش وبلاگ محتوا، دیدن بادام در خواب را هم معبرین اسلامی و هم تحلیلگران خواب و رویا بر اساس داشتن پوست یا پوست کنده بودن آن تفسیر می نمایند. وجود پوست در بادام می تواند تعبیر خواب را کاملا دگرگون نموده و بنابراین توجه به آن در خواب بسیار پر اهمیت است.

تعبیر خواب بادام - دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بادام

ابن سیرین:

  • تعبیر بادام، نعمت و روزی است که با دشمنی و درگیری به دست می آید.
  • اگر ببینی بادام به دست آورده ای، به اندازه آن نعمت و روزی به تو می رسد (البته با سختی و دشواری).

برخی از تعبیرگران: اگر ببینی به چهارپایان بادام داده و ریخته ای، مال و دارائی خود را برای افراد جاهل خرج می کنی .

امام صادق (ع):

تعبیرهای بادام عبارت هستند از:

  • مال پنهان شده ای حاصل می گردد
  • بیماری تو بهبود پیدا می نماید

آنلی بیتون: اگر بادام هایی نارس در خواب ببینید، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و شرایط شما در زندگی، بسیار نومید خواهید شد.

تعبیر خواب بادام با پوست

جابر مغربی: دیدن بادام در خواب تعبیرش مال و نعمت است، طوریکه اگر بادامِ با پوست باشد، مال را با قدری رنج و سختی بدست می آوری.

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی بادامِ با پوست داری، یا کسی به تو داده است، یـعـنـی از مرد خسیسی با دشواری چیزی به دست می آوری.

معبرین غربی:

بادام با پوست در خواب نمادی از لذت است. شما در این روزها حتی با یک اتفاق ساده هم می توانید خرسند شوید. برای همین دلایل ساده شاد بودن خدا را شاکر و از زندگی خود نهایت لذت را ببرید. شما معتقدید سلامتی، داشتن یک شغل خوب و حضور افرادی که باعث رضایت شما می شوند فاکتورهای یک زندگی لذت بخش است. درک افرادی که دائم از زندگی خود شکایت می نماید برایتان غیرقابل تصور است.وجودتان پر از انرژی است و دیگران از این امواج می توانند بهره ببرند.

تعبیر خواب بادام بدون پوست

جابر مغربی: اگر بدون پوست باشد، به راحتی به مال و اموالی می رسی.

معبرین غربی:

رویای بادام پوست کنده باعث نگرانیتان خواهد شد. این احتمال وجود دارد که شما نگران آینده شغلی هستید که در آن فعالیت می کنید. اخیرا در محل کارتان تغییراتی ایجاد شده که چندان مثبت نبوده و نتایج دلپذیری به همراه نخواهد داشت. این کشتی در حال غرق شدن است و شما باید تصمیم بگیرید که می توانید در آن بمانید یا نه.

تعبیر خواب درخت بادام

حضرت دانیال (ع): تعبیر درخت بادام، زنی بدکردار می باشد.

کارل یونگ:

  • دیدن درخت بادام در خواب بیانگر شادی است. شما ازدواج شاد و موفقی را در آینده ای نزدیک دارید.
  • تعبیر دیگر این است که این امر، سمبلی از انعطاف پذیری شماست، که به راحتی می توانید بعد از شرایط سخت، دوباره به حالت اولیه برگردید.

کتاب سرزمین رویاها:

درخت بادام: ثروت

درخت بادام پر از گل: آسایش و خوشبختی

یک درخت بادام با بادام های سبز نرسیده: گرفتاری و ناامیدی

یک درخت بادام پر از بادام های رسیده: خوشبختی

خوردن بادام در خواب

تعبیر خواب بادام خوردن

معبرین غربی:

خوردن بادام در خواب سمبل خبرهای دلپذیر است. همچنین این خواب می توانید در رابطه با سلامتی شما نیز باشد. شاید در این مدت اخیر بارها خود را از لحاظ سلامتی چک نموده اید. بی جهت نگران نباشید این افکار گذرا خواهند بود.

لوک اویتنهاو:

بادام خوردن: حرص و آز کار بدستت خواهد داد

بادام تلخ: ضعف، سستی

بادام شیرین: شخصی از شما تعریف خواهد نمود

لیلا برایت: اگر کسی در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام های شیرین است، به این معنا است که به خاطر انجام یک کار بخصوص، مورد تشویق دیگران قرار می گیرد. خوردن بادام تلخ در خواب، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه های اطرافیان مقاومت می کنید.

کتاب سرزمین رویاها:

بادام می خرید: برمخالفتان پیروز می شوید

بادام می خورید: عمر شما طولانی است.

بادام های تلخ: وسوسه های فعلی شما کاهش می یابند.

تعبیر خواب خرید و فروش بادام

معبرین غربی:

  • خرید بادام در خواب نشانه بدست آوردن سود عظیم است. این سود می تواند نتیجه ارتقا شغلی یا برنده شدن در مسابقه ای باشد. به هر حال به مقداری پول اضافه دست پیدا نموده اید که می توانید با آن برای رفتن به سفری دلچسب برنامه ریزی کنید.
  • فروختن بادام از نظر تحلیلگران غربی مربوط به قوانین و مقررات است. پرداخت نکردن اقتصادیات یا هزینه پارکینگ و دیگر موارد قانونی از نتایج فروختن بادام در خواب است. شاید این بدهکاری شما را به زندان نبرد ولی قطعا باعث دردسر شما خواهد شد.

تعبیر خواب مغز بادام

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی از مغز بادام تلخ، روغن بیرون می آید، به اندازه روغنی که دیده ای، از مرد خسیسی به تو سود و منفعت می رسد.

جابر مغربی: اگر ببینی صمغ بادام می خوری، از مرد بخیلی به تو سود و منفعت می رسد.

امام صادق (ع): اگر ببینی حلوایی که مغز بادام یا مغز دیگری در آن به کار رفته است را می خوری، به اندازه ای که خورده ای از مرد خسیسی چیزی به دست می آوری.

منوچهر مطیعی تهرانی: مغز بادام تازه در خواب اقتصادی است که زود و آسان به دست می آید ولی به بقای آن در دست خویش نمی توانید چندان اعتماد داشته باشید. چنان چه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد لیکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می اندازید و می جوید و می خورید آن پول نیز زود نقصان می یابد و از بین می رود.

خانم آتیانوس معبر یونانی می گفت مغز بادام پول یا بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می رسد و اگر فرزندی در آن شرایط ندارید برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می شوند. اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته اید اندوخته ای به شما می رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و تحصیل پول هم زحمت و کوشش دارد.

سخن آخر

اگر در رویای خود بادام مشاهده نموده اید به دیگر جزییات خواب نیز دقت نمایید. همانطور که گفته شد یک پوسته ساده بادام هم می تواند تعابیر را کاملا تغییر دهد. خواب ها مانند پازل هایی هستند که اجزای دیده شده در آن باید با دقت در کنار همدیگر قرار گرفته تا مفهومی مناسب به فرد رویابین دهد.

منبع: مجله انگیزه

به "تعبیر خواب بادام - دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب بادام - دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید