نتایـج پژوهش ها و مطالعات،قـربانی ناکارآمدی مدیران اجرایی

به گزارش وبلاگ محتوا، توجه به پژوهش و مطالعات علمی در حوزه مدیریت شهری موضوع مهمی است که از سوی کارشناسان، استادان حوزه مدیریت شهری و متخصصان این بخش به مدیران شهری توصیه می شود تا راه دستیابی به توسعه پایدار شهری هموار شود.

نتایـج پژوهش ها و مطالعات،قـربانی ناکارآمدی مدیران اجرایی

فاطمه عسگری نیا- توجه به پژوهش و مطالعات علمی در حوزه مدیریت شهری موضوع مهمی است که از سوی کارشناسان، استادان حوزه مدیریت شهری و متخصصان این بخش به مدیران شهری توصیه می شود تا راه دستیابی به توسعه پایدار شهری هموار شود. افزایش روزافزون شهرنشینی و بالا رفتن جمعیت شهری در تهران ضرورت انجام پژوهش های اجتماعی را در حوزه شهری دو چندان کرده است، پژوهش هایی که می توانند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک کنند. مجید شمسه، معاون مدیر کل مطالعات اجتماعی شهرداری تهران، انجام مطالعات علمی در حوزه های مختلف شهری و به کارگیری دستاوردهای این مطالعات در اداره امور شهر را تأیید و تأکید می کند که نتایج این پژوهش ها می تواند نقش مؤثری در مدیریت امور شهری و توسعه پایدار ایفا کنند به شرط آنکه این پژوهش ها هم از کیفیت لازم برخوردار باشند و هم برای کاربردی کردن نتایج شان از سوی مدیران شهری عزمی وجود داشته باشد.

  • برای توسعه اجتماعی باید حرف مردم را شنید

دکتر شمسه معتقد است که پژوهش های اجتماعی می توانند در شناسایی مسائل، شناخت علل و عوامل پدیدآورنده و به تبع آن ارائه راهکارهای علمی و عملی البته تأثیرگذار به مدیران شهری نقش آفرینی کنند.

معاون اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در حالی که به گستردگی دامنه موضوعات اجتماعی در حوزه شهری و ارتباط شهروندان با این موضوعات اشاره می کند، می گوید: نظرسنجی های منظم و دوره ای بخش قابل توجهی از پژوهش های اجتماعی را تشکیل می دهند. علتش هم ضرورت اطلاع مدیران شهری از ذهنیت شهروندان در خصوص پروژه ها و برنامه های شهری، به عنوان کسانی است که آنها را بر کرسی مدیریت شهری نشانده اند.

شمسه معتقد است تا وقتی که مدیران صدای شهروندان را نشنوند نمی توانند در برنامه ریزی برای توسعه شهری و ساختن شهری ایده آل پیروز عمل کنند: توسعه اجتماعی شهر بدون نظارت و شنیدن حرف های شهروندان امکانپذیر نیست، مدیران شهری با انجام نظرسنجی های مردمی پیرامون مهم ترین مسائل شهری و سیاست های مهمی که زندگی شهروندان را متأثر می سازد، می کوشند تا صدای گروه های مختلف را بشنوند. بی شک این نوع مطالعات می تواند در امر شناخت و کسب اطلاع موثق از نظرات، نگرش ها و آگاهی های شهروندان تهرانی بسیار مفید و کارساز باشد.

  • پژوهش های توسعه اجتماعی خاک می خورند

تنوع شیوه های انجام مطالعات و پژوهش های علمی در حوزه توسعه اجتماعی آنقدر زیاد است که دست پژوهشگران را برای انتخاب باز گذاشته تا با توجه به شرایط موجود در راستا پژوهش گام بردارند. معاون اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به این موضوع می گوید: طبیعی است که وقتی یک پژوهش انجام می شود انتظار داریم که نتایج آن بتواند برای سازمان، شهروندان و جامعه هدف، مزایایی را در پی داشته باشد. بنابراین نفس کار پژوهش به خودی خود دارای مزیت است، اما باید توجه کرد که مزایا و معایب استفاده شدن یا استفاده نشدن این پژوهش ها در عمل، مستقیماً به کیفیت پژوهش ارتباط دارد. عدم استفاده از یک پژوهش خوب به همان اندازه دارای اشکال است که از یافته های یک پژوهش بی کیفیت استفاده شود؛زیرا استفاده از نتایج چنین پژوهش هایی مثلاً به دلیل داده سازی ممکن است مدیران و برنامه ها را از راستا درست خود منحرف کند.

شمسه در ادامه گلایه ای هم از خاک خوردن تعداد زیادی از پژوهش های علمی اجرا شده در قفسه کتابخانه های سازمانی کرده و از حقیقتی تلخ پرده برمی دارد: واقعیت این است که در حوزه توسعه اجتماعی شهر به وفور از این قبیل پژوهش ها یافت می شود. معاون اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که بیش از یک دهه سابقه کار در مراکز مطالعاتی دارد با اظهار تأسف از وجود پژوهش های تلنبار شده در قفسه کتابخانه های سازمانی، مهم ترین علت انباشت پژوهش ها را در قفسه ها مدیران اجرایی می داند: متأسفانه بخش عمده ای از مدیران، هیچ شناخت و علاقه ای به انجام مطالعه و پژوهش ها ندارند. این مدیران خود را بی نیاز از مطالعات و پژوهش می دانند. پژوهش هایی که امروز تنها دستاوردشان تکمیل قفسه کتابخانه اتاق مدیران شهری است.

  • نقش مؤثر پژوهش در پایداری اجتماعی شهر

برای پایداری اجتماعی شهر، ما نیازمند یک فضای شهری مناسب هستیم که هم تأمین کننده تعاملات اجتماعی باشد هم کاهنده آسیب های اجتماعی. تحولات گسترده جامعه شهری ما در دهه های اخیر، موجب شده تا امروز شاهد حرکت شهرها به سمت ناپایداری اجتماعی باشیم. معاون اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در حالی توجه به این مهم را ضروری می داند که معتقد است نقش پژوهش های علمی در پایداری اجتماعی شهر بسیار مؤثر است: یکی از خصوصیات محله های پایدار و سالم ایجاد یک ساختار کالبدی مناسب برای جبران خلأ روابط اجتماعی و فرهنگی و شکل گیری حرکت در کالبد شهر و اجزای آن است.

دکتر شمسه در ادامه صحبت های خود به شکست های گاه و بیگاه برنامه ها و تصمیمات مدیران شهری اشاره می کند و درباره علت آن چنین توضیح می دهد: گاهی برنامه ها و تصمیمات مدیریتی در شهر با شکست روبه رو می شوند، چون مطالعات علمی روش مند و مستند به شواهد علمی و قابل اتکا در باره آنها انجام نمی شود و این مطالعات تا حدودی متکی به نظرات غیرکارشناسی و غیرعلمی و گاهی با نگاه ابزاری صورت می گیرد که از این رو، پایداری اجتماعی کافی ندارد یا نتایج دلخواه و مطلوب را به بار نمی آورد.

  • پژوهشگران دغدغه حل مشکل مردم را داشته باشند

او در تکمیل توضیحات خود راه حلی هم برای کارآمد کردن نتایج پژوهش ها ارائه می دهد: برای اینکه پژوهش های کاربردی و مؤثر برای توسعه اجتماعی شهر به دست مدیران شهری برسد لازم است که کار پژوهش و مطالعه پیرامون موضوعات روز اجتماعی را به پژوهشگران کارآمد و متکی به دانش روز بسپاریم.

معاون اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، تلاش در جهت تبیین نقش مؤثر پژوهش های علمی در توسعه اجتماعی شهر را ضروری می داند و تأکید می کند که در این راستا لازم است پژوهشگران هم با رعایت کردن استانداردهای علمی در پژوهش های خود، برای ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی شهروندان تلاش کنند.

همچنین دکتر شمسه از نقش پژوهشگران در کیفیت پژوهش ها و به تبع آن در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان غافل نشده و می گوید: پژوهشگران، در صورتی که به معنی واقعی کلمه پژوهشگر باشند، می توانند نقش مؤثری را در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به واسطه انجام پژوهش های اجتماعی ایفا کنند. بنابراین پژوهشگران باید در رعایت استانداردهای علمی در پژوهش های خود مقید بوده، به توسعه دانش تخصصی خود اهمیت داده و دائماً دانش تخصصی خود را به روز کنند و ضمن احساس مسئولیت در قبال داده هایی که جمع آوری می کنند، حتی الامکان از نگاه ابزاری به پژوهش خودداری کنند. یعنی نگاه پژوهشگران تنها به پروژه های پژوهشی نباشد و در حوزه ای که مطالعه می کنند دغدغه داشته باشند و به فکر حل مسائل و یافتن پاسخی برای برون رفت از مسائل باشند. در غیراین صورت، نتیجه پژوهش ها دردی از مردم درمان نمی کند و موجب می شود تا به رغم انجام حجم انبوهی از پژوهش ها در حوزه توسعه اجتماعی، در عمل مردم تغییر ملموسی در جامعه حس نکنند.

مصداق صحبت های دکتر شمسه حجم انبوهی از مطالعات ناکارآمد است که به باور مدیران شهری بیش از آنکه منطبق بر داده های واقعی و ارزیابی شرایط واقعی جامعه باشد برآوردی از تخیلات پژوهشگران است.

  • کم اعتنایی مدیران سابق به پژوهش های حوزه بانوان

معاون اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در ادامه به مطالعات و پژوهش های علمی صورت گرفته در حوزه بانوان اشاره و اظهار می کند: به نظر می رسد در این حوزه مطالعه به اندازه کافی اجرا شده و یا در حال انجام است. هرچند ممکن است همچنان خلأهایی وجود داشته باشد. با این حال نتایج مطالعات اجرا شده در این حوزه ها مانند بسکمک از حوزه های دیگر، از سوی مدیران شهری چندان مورد توجه قرار نگرفته است که علت آن را بیشتر می توان به کیفیت پایین پژوهش ها و کم اعتنایی مدیران به نتایج پژوهش عنوان کرد.

دکتر شمسه یکی از رموز پیروزیت پژوهش های علمی را آگاهی مدیران شهری از حوزه پژوهش، باور پژوهش ها و به کارگیری پژوهشگران توانا می داند و یادآور می شود: تجربه نشان داده پژوهش هایی که در سایه این گونه مدیریت ها صورت می گیرند با استقبال بیشتری روبه رو و نتایج آنها با جدیت بیشتری در اداره شهر بکار گرفته می شوند.

او برای اثبات سخنان خود به نتیجه بکارگیری پژوهش ها در حوزه ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ها اشاره می کند و می گوید: طرح هایی که در سال های اخیر در حوزه توانمندسازی بانوان اجرا و در نهایت منجر به ایجاد یا اصلاح طرح توانمندسازی زنان شده است، نشان از کیفیت این پژوهش ها دارد. خوشبختانه امروز فردی در مسئولیت امور بانوان شهرداری حضور دارد که برای مدیریت حوزه خود، باور به انجام مطالعه و پژوهش دارد.

منیع:ویژه نامه شهرپژوه

منبع: همشهری آنلاین

به "نتایـج پژوهش ها و مطالعات،قـربانی ناکارآمدی مدیران اجرایی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نتایـج پژوهش ها و مطالعات،قـربانی ناکارآمدی مدیران اجرایی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید