روش جدید برای تخصیص بودجه فدراسیون ها در نظر گرفته شد

به گزارش وبلاگ محتوا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مھدی علی نژاد، معاون توسعه ورزش قھرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در جلسه مشترک صبح امروز (یکشنبه 8 تیرماه) با عبدالحمید احمدی، معاون توسعه ورزش ھای ھمگانی و مھین فرھادی زاد، معاون ورزش بانوان و مدیران ستادی این معاونت ھا، ضمن بیان مطلب بالا اظھار داشت: چون این ارزیابی منتج به مشخص بودجه فدراسیون ھا خواھد شد، با وسواس و دقت زیاد انجام شد تا ضریب خطا به حداقل ترین سطح برسد. قطعا فدراسیون ھایی که عملکرد بھتری داشتند از بودجه بیشتری برخوردار شدند.

روش جدید برای تخصیص بودجه فدراسیون ها در نظر گرفته شد

علی نژاد درخصوص شاخص ھای تعیین شده برای ارزیابی عملکرد فدراسیون ھای ورزشی توضیح داد: ارزیابی ھا روی سه شاخص قھرمانی، با تمرکز روی سه فاکتور مدال آوری، مبارزه با دوپینگ و توسعه روابط بین الملل؛ شاخص توسعه رشته ورزشی مربوطه با موضوع مسابقات قھرمانی کشور، رقابت ھای لیگ، ورزش ھمگانی و فرھنگی، استعدادیابی و شاخص مدیریت و رھبری با نگاه به آیتم های مدیریت اقتصادی، تناسب نیروی انسانی، مدیریت و رھبری و نظارت و ارزیابی، صورت خواھد گرفت. مجموع امتیازات این سه شاخص اصلی 1000 امتیاز می باشد که حداکثر امتیاز، به شاخص قھرمانی 570، شاخص توسعه رشته ورزشی 290 و شاخص مدیریت و رھبری 140 تعلق گرفت.

وی اضافه نمود: در تقسیم بندی فدراسیون ھا برای تخصیص بودجه، سوابق آنھا در بازیھای المپیک و بازیھای آسیایی لحاظ شده و بر این اساس به 5 گروه قرار گرفتند که به ترتیب ضریب امتیاز 5، 5.3، 3، 2 و یک برای آنھا لحاظ شد و این ضرایب در امتیازات ارزشیابی محاسبه شد.

معاون توسعه ورزش قھرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان یکی از ویژگی ھای مھم ارزیابی عملکردھا فدراسیون ھای ورزشی نداشتن نگاه جنسیتی است، اینکه در فدراسیون ھایی که برای ورزش قھرمانی محدودیتی وجود ندارد و تیم ھای بانوان آن رشته می توانند در مسابقات بین المللی و جھانی شرکت نمایند، عملکرد بانوان به ھمان اندازه اھمیت دارد که عملکرد تیم ھای ورزشی در بخش آقایان دارد. در این ارزیابی اگرچه نگاه جنسیتی وجود ندارد، اما با توجه به محدودیت ھایی که بعضا بانوان کشور اسلامی مان در کسب مدال ھای آسیایی و جھانی و حتی کسب کرسی ھای بین المللی با آن روبرو ھستند، تبعیض مثبت را لحاظ خواھیم کرد. ما معتقدیم اگر بخواھیم در ورزش قھرمانی جھش صورت بگیرد، این جھش را بخش ورزش بانوان فدراسیون ھا باید ایجاد نمایند. از ھمکارانم در معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان درخواست دارم با دقت عملکرد بانوان فدراسیونھای ورزشی را رصد و ارزیابی لازم را صورت دھند. جدا از 1000 امتیاز سه شاخص اصلی، بنا داریم 100 امتیاز برای کارھای ویژه ای که برای توسعه بخش بانوان در فدراسیون ھا انجام می گیرد، ھم لحاظ کنیم و برای آن بودجه تخصیص دھیم.

علی نژاد ھمچنین گفت: با توجه به دستور وزیر ورزش و جوانان و باور معاونت ھای وزارتخانه، ارزیابی فدراسیون ھا به شکل واحد و بدون نگاه جزیره ای و در چھارچوب شاخص ھای تعیین شده صورت گرفت و نھایتا بودجه سال 99 بر مبنای این ارزیابی برای ھر فدراسیون تعیین و با ھمکاری معاونت توسعه منابع و طبق سرفصل ھای تعیین شده در قالب تفاھم نامه ھای مربوطه به امضا خواھد رسید.

منبع: خبرگزاری مهر

به "روش جدید برای تخصیص بودجه فدراسیون ها در نظر گرفته شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "روش جدید برای تخصیص بودجه فدراسیون ها در نظر گرفته شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید